|     Home    |    Over Oliespuitje.nl     |     Contact     |     Mixcalculator     |     Voorwaarden     |     Privacy     |


 
- Privacy -
 
 
 
HoW - Omloop 40/A4 - 9201CC – Drachten (evt bezoek alleen op afspraak, geen correspondentie)
Correspondentieadres:
HoW - Paxtonlaan 3N - 8013 RP - Zwolle (alleen brievenbus correspondentie, geen pakketpost)

 

Privacy Policy HoW en aan HoW gelieerde webwinkels.

U stelt vertrouwen in ons. Daarom vinden wij het onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van HoW webwinkels waaronder Oliespuitje.nl, Naturion.nl en HoWsale.nl, verder te noemen HoW. HoW respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Hoe gebruiken wij de verzamelde gegevens:

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van HoW of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Kort gezegd, elke aan HoW gelieerde webshop heeft zijn eigen beveiligde database waarvan de gegevens niet onderling worden uitgewisseld.

Postadres:
Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van uw bestelling en factuur of, indien van toepassing, voor het verzenden van informatie die u heeft aangevraagd.

Telefoonnummer:
Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciŽle doeleinden.

Overige persoonsgegevens:
Wij verwerken overige persoonsgegevens alleen wanneer deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieŽn die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
Daarnaast slaan wij deze gegevens op op een medium die is beveiligd met een dubbel wachtwoord.

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en HoW of een eed of wettelijke verplichting.

Veiligheid opslag van gegevens
Oliespuitje contactpagina maakt gebruik van een beveiligde verbinding.
Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt tevens via eenzelfde beveiligde verbinding.
Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau.
Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiliging gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.
Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Communicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie noodzakelijk zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van HoW of die van een derde partij.

Cookies
Deze website maakt geen gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Gegevens die u aan ons verstrekt worden door ons gedeeld met onze hostingprovider (die de opslag van gegevens beheert), met het betaalplatform van Sisow en met onze vervoerders PostNL of DHL. Het delen van deze gegevens is nodig om uw bestelling bij u in huis te krijgen. Met alle benodigde bedrijven is door ons de verwerkers overeenkomst gesloten hetgeen waarborgt dat zij uw gegevens alleen zullen gebruiken voor het daarvoor beoogde doel (opslag verstrekte gegevens, voor verwerking betaling, voor verzending)
Daarnaast worden facturen opgeslagen zoals wettelijk verplicht bij een boekhouding.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliŽnt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliŽntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Derden
De door u verstrekte informatie wordt, m.u.v. bovengenoemden, verder niet met derden gedeeld.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieŽn van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieŽn van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieŽn van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan [Voorbeeld] in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieŽn van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Derden
De door u verstrekte informatie wordt, m.u.v. bovengenoemden, verder niet met derden gedeeld.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen kunt u dit zelf doen in uw account of neem contact met ons op zodat we dit voor u kunnen doen. Ook wanneer u zichzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen via de contactpagina op de website of rechtstreeks per email. Al uw gegevens zijn per direct opvraagbaar en op uw verzoek ter inzage. U kunt ze ook vinden in uw account en in de bestelhistorie.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Toestemming door het plaatsen van een ‘vinkje’:
1.Bij het plaatsen van een bestelling wordt uw toestemming gevraagd voor het verwerken van uw persoonsgegevens (o.a. adresgegevens, emailadres, telefoonnummer en geboortedatum), door middel van het plaatsen van een ‘vinkje’ waarmee u de algemene voorwaarden en privacy policy accepteert. Met dit zelfde vinkje bevestigt u ook dat u 18 jaar of ouder bent.

2.Bij het plaatsen van een bestelling wordt uw toestemming gevraagd voor het opslaan van uw gegevens in een account (niet verplicht) door middel van het plaatsen van een 'vinkje'.

Wijzigingen in het privacy beleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan het privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen.